четвер, 12 листопада 2020 р.

Українська революція: хронологія подій

Українська революція 1917 – 1921 років стала визначальним етапом в історії українського державотворення. У ході революції уперше в новітній історії український народ утвердив себе як політичну націю і створив незалежну українську державу.

Що таке Українська революція?

Українська революція 1917–1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917 року. Проте вона стала самодостатнім історичним явищем із самобутніми специфічними рисами. Революція носила характер національно- та соціально-визвольний. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що зазнала еволюції від ідей політичної автономії та федерації до усвідомлення необхідності утвердження власної державної незалежності.

Українська революція має чіткі хронологічні рамки. Її нижня часова межа пов’язана зі створенням у березні 1917 року Української Центральної Ради (УЦР) на чолі з Михайлом Грушевським. За короткий час вона перетворилася з представницького органу українського громадського руху на повноцінний парламент Української Народної Республіки (УНР).

Верхня межа Української революції – жовтень–листопад 1921-го, коли масовий антибільшовицький повстанський рух ослаб після поразки Другого Зимового походу армії УНР.

У ході революції український народ уперше в ХХ сторіччі створив незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі ознаки незалежної держави: територію, кордони, символи, органи влади, військо, гроші, мову. Вперше після століть бездержавності відбулось об’єднання в одній соборній державі східних і західних українських земель.

Революція була явищем загальноукраїнським. У всіх регіонах країни розвивався національний рух, створювалися та діяли українські органи влади, політичні партії та громадські інституції, відроджувалася культура.

Досвід самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній боротьбі Українського народу. Розуміння здобутків революції та усвідомлення причин її поразки має стати важливим уроком для сучасної розбудови незалежної України.

Етапи революції 1917–1921 років

Українська революція має три етапи:

березень 1917 – квітень 1918 – утворення та діяльність УЦР, проголошення її Універсалів;

29 квітня – 14 грудня 1918 – правління гетьмана Павла Скоропадського;

грудень 1918 – листопад 1921 – встановлення влади Директорії УНР, розгортання та придушення масштабного повстанського руху.

Хронологія основних подій

1917

Лютий – революційні події в Російській імперії.

16 березня – утворення Тимчасового уряду в Петербурзі. Зречення Миколою II престолу.

17–20 березня – в Києві створено Українську Центральну Раду (УЦР).

23 червня – І Універсал УЦР. Проголошення автономії України.

28 червня – створення Генерального Секретаріату УЦР на чолі з В. Винниченком.

16 липня – II Універсал УЦР. Угода з російським Тимчасовим урядом про взаємне визнання.

7 листопада – більшовицький переворот у Петрограді. Падіння Тимчасового уряду в Росії. Перемога більшовиків. Організація УЦР крайового Комітету для охорони революції в Україні.

20 листопада – III Універсал УЦР. Проголошення Української Народної Республіки (УНР).

Грудень – загальний наступ більшовиків на Україну. Зайняття Харкова.

30 грудня – у Харкові сформовано Народний Секретаріат – перший радянський уряд України на чолі з Артемом (Ф. Сергєєвим) на противагу до УЦР та Генерального Секретаріату УЦР-УНР.

1918

22 січня – IV Універсал УЦР. Проголошення самостійності та незалежності України.

29 січня – бій під Крутами.

8 лютого – захоплення Києва військами М. Муравйова. Переїзд УЦР на чолі з М. Грушевським та уряду УНР до Житомира.

9 лютого – підписання урядом УНР Брестського (Берестейського) мирного договору. Німеччина, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина визнали УНР самостійною державою.

1 березня – УЦР ухвалила закон «Про грошову одиницю УНР», згідно з яким національною грошовою одиницею стала гривня.

2 березня – українські та німецькі війська звільнили Київ від більшовиків. УЦР повернулася до Києва.

3 березня – підписання радянською Росією Брестської мирної угоди з центральними державами, за якою Росія визнала незалежність України.

29 квітня – УЦР ухвалила Конституцію УНР. М. Грушевського обрано Президентом УНР. Державний переворот. Ліквідація УЦР. Проголошення гетьманом України генерала П. Скоропадського.

12 червня – підписання в Києві прелімінарного миру (попередня угода між воюючими сторонами, в якій фіксуються основні положення майбутнього мирного договору) між Українською Державою та радянською Росією.

18–19 жовтня – створення Української Національної Ради у Львові. Проголошення Української держави на території Галичини, Північної Буковини та Закарпаття.

Листопад – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) на чолі з Є. Петрушевичем. Створення виконавчої влади Державного Секретаріату на чолі з К. Левицьким. Радянська Росія в односторонньому порядку анулювала Брестську мирну угоду. Створення Директорії УНР на чолі з В. Винниченком.

11 листопада – укладено Комп’єнське перемир’я між Німеччиною та Антантою. Кінець Першої світової війни. Захоплення Румунією Буковини разом з головним містом – Чернівцями. Цього ж місяця поляки окупували Лемківщину, Посяння, Холмщину, Підляшшя.

14 листопада – грамота гетьмана П. Скоропадського про зміну політичного курсу, зокрема про федеральну злуку України і Росії.

18 листопада – битва січових стрільців (СС) з гетьманцями під Мотовилівкою, поразка гетьманців.

Грудень – зречення влади гетьманом П. Скоропадським на користь Директорії. В’їзд Директорії УНР до Киева. Відновлення УНР. Декларація Директорії про відновлення законів УНР. Формування першого уряду Директорії на чолі з В. Чехівським. 

1919

Січень – наступ більшовицьких військ на Україну. Оголошення Директорією війни більшовицькій Росії. Захоплення більшовиками Лівобережної України.

22 січня – в Києві, на Софійському майдані, проголошено Акт злуки про об’єднання двох українських держав – УНР і ЗУНР в єдину соборну Україну.

Лютий – захоплення Києва більшовицькими військами. Директорія та уряд УНР залишили Київ, виїхавши до Вінниці. В. Винниченко зрікся влади. Директорію очолив С. Петлюра.

6-10 березня – III Всеукраїнський з’їзд рад у Києві. Утворення Української Соціалістичної Радянської Республіки (УСРР). Прийняття Конституції УСРР.

Травень-червень – окупація Східної і Південної України армією генерала А. Денікіна.

2 серпня – початок наступу об’єднаних армій УНР і ЗУНР на Київ та Одесу.

31 серпня – Галицькі й Наддніпрянські війська ввійшли в Київ, витіснивши звідти більшовиків. Одночасно в Київ вступили денікінські війська. Щоб не допустити конфлікту, українське командування зідтягнуло свої війська.

Вересень – між армією УНР і повстанською армією Н. Махна підписано угоду про спільні дії проти денікінців.

10 вересня – укладення договору в Сен-Жермені, за яким держави Антанти стали сувереном Східної Галичини. Австрія зреклася Буковини на користь Румунії та Закарпаття – на користь Чехословаччини.

Жовтень – армія А. Денікіна окупувала Правобережну Україну.

Листопад – третій наступ більшовиків на Україну. Витіснення армії А. Денікіна з України.

4 грудня – ухвалення рішення уряду УНР про перехід до партизанських форм боротьби. Від’їзд С. Петлюри до Варшави.

Грудень – більшовики втретє зайняли Київ. Відновлення УСРР. Харків став столицею УСРР.

1920

22 квітня – Варшавський договір між УНР і Польщею про визнання незалежності УНР і військову допомогу.

6 травня – вступ до Києва польських військ під командуванням Ю. Пілсудського і Р.-Е. Смігли за підтримки частин військ С. Петлюри. Переїзд до Києва Директорії.

Червень-серпень – зайняття Києва та захоплення майже всіх земель України, за винятком Галичини, більшовицькими військами.

Жовтень-листопад – бої між військами УНР та частинами Червоної Армії. Перехід уряду та армії УНР через р. Збруч на територію Польської держави. Кінець Української Держави. Армію інтерновано.

Грудень – підписання договору між РСФРР та УСРР, визнання обома сторонами суверенності кожної та утворення військового і господарчого союзу.

1921

18 березня – укладення Ризького мирного договору між Польщею, РСФРР і УСРР, що санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та радянською Росією. Визнання польським урядом УСРР.

Немає коментарів:

Дописати коментар